• Samen zorgen voor goede waterkwaliteit in het Gooi

Grondwaterbeheer

Om het drinkwater, de natuur en het zwemwater te beschermen wordt de kwaliteit van het grondwater in het Gooi nauwlettend in de gaten gehouden.

Onder de noemer Grondwaterbeheer het Gooi werken diverse partners uit de regio samen met als doel de grondwaterkwaliteit langdurig te beschermen, te verbeteren en te benutten. Het grondwater in het Gooi is op verschillende plekken verontreinigd. De partners zorgen er samen voor dat het grondwater nu en in de toekomst kan worden benut als drinkwater en de natuurgebieden en zwemwateren worden beschermd tegen instromend verontreinigd grondwater. Door de bronnen van  de verontreiniging te monitoren en indien nodig aan te pakken, verbetert de grondwaterkwaliteit
 

Relevante informatie

Bekijk ook andere pagina's en artikelen die gerelateerd zijn aan Grondwaterbeheer.