• Samen zorgen voor goede waterkwaliteit in het Gooi

Afkoop

Zelf saneren of afkopen?

De bodem in het Gooi is door (industriële) activiteiten in het verleden verontreinigd. Door de zandige ondergrond zijn de verontreinigingen in het grondwater (pluimen) terecht gekomen en met elkaar vermengd. Om deze verontreinigingen goed aan te kunnen pakken, is er een gebiedsbeheerplan gemaakt. Onderdeel van dit plan is de sanering en het beheer van de ondergrond. Diegene die volgens de Wet bodembescherming verantwoordelijk is voor de sanering van het grondwater (probleemhebber), kan ervoor kiezen de verontreiniging zelf te laten saneren of dit ‘af te kopen’ en zo gevrijwaard te worden van de saneringsverplichting.
 

Relevante informatie

Bekijk ook andere pagina's en artikelen die gerelateerd zijn aan Afkoop.