• Samen zorgen voor goede waterkwaliteit in het Gooi

Beschermen

Om kwetsbare objecten zoals drinkwaterwinningen, natuurgebieden en zwemwater te beschermen, wordt de kwaliteit van het grondwater blijvend gevolgd. Ook (de mogelijke verspreiding van) de verontreinigingen worden nauwlettend in de gaten gehouden.
Wanneer een verontreiniging in de buurt komt van een kwetsbaar object wordt deze actief aangepakt. Dit kan door bijvoorbeeld grondwater op te pompen en te zuiveren voordat het de drinkwaterwinning bereikt of door bacteriën in de bodem te injecteren die de verontreiniging aanpakken.

Relevante informatie

Bekijk ook andere pagina's en artikelen die gerelateerd zijn aan Beschermen.