• Samen zorgen voor goede waterkwaliteit in het Gooi

Monitoring

Door middel van monitoring van de grondwaterkwaliteit controleert Grondwaterbeheer het Gooi of de doelen behaald worden. Waar voorheen op individuele locaties werd gemeten, wordt nu ook op meerdere locaties in de natuur en het stedelijk gebied de grondwaterkwaliteit gemonitord. Hierdoor ontstaat een scherper beeld van de invloed van verontreinigingen en is een integrale aanpak mogelijk.
De wijze en de locatie van de monitoring is gericht op:
  • Het beschermen van kwetsbaar objecten zoals natuurgebieden, zwemwateren en locaties van drinkwaterwinning.
  • Het volgen van de verspreiding van de ondergrondse verontreinigingen (zogenoemde pluimen) binnen de verschillende deelgebieden in het Gooi.
  • Het vaststellen van een stabiele eindsituatie van de ondergrondse pluim van een ‘losstaande verontreiniging’.