• Samen zorgen voor goede waterkwaliteit in het Gooi
Complexe, omvangrijke verontreiniging Laarder Wasmeren opgenomen in grondwaterbeheer
Eind december 2022 heeft het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (Waternet) een financiële bijdrage geleverd aan het Grondwaterbeheer het Gooi, zodat één van de meest omvangrijke en complexe grondwaterverontreinigingen, de voormalige Laarder Wasmeren en Anna’s hoeve vijvers in Hilversum, nu is opgenomen in het gezamenlijk gebiedsgericht grondwaterbeheer.
 
Feestelijk moment voortzetting grondwaterbeheer het Gooi
De samenwerking van grondwaterbeheer het Gooi is voor de komende 10 jaar opnieuw vastgelegd in het convenant 2021 – 2030. Dit convenant is al op 9 december 2020 ondertekend, maar door corona was er geen gelegenheid dit feestelijke moment te vieren. Op 22 september jl. is dit alsnog gebeurd bij de monumentale watertoren van PWN te Laren.
Verantwoordelijkheid GBG in handen Bodemzorg
Het beheer van de grondwaterverontreinigingen in het Gooi zijn de komende 30 jaar in handen van Bodemzorg. Dit betekent dat zij de grondwaterverontreiniging monitoren en het vervuilde grondwater zuiveren als het nodig is. Dit hebben de provincie en Bodemzorg afgesproken.
Gooi- en Eemlander over Grondwaterbeheer
In de Gooi- en Eemlander zijn vrijdag 18 december de volgende artikelen verschenen over de verlenging van het Convenant verschenen: 
- Artikel 1
- Artikel 2
Succesvol beheer gaat komende 10 jaar door
In ‘t Gooi wordt al sinds 2011 gewerkt aan de aanpak en het beheer van grootschalige grondwaterverontreinigingen die zich diep onder de grond kunnen verspreiden. Om het beheer ook in de toekomst goed te regelen is het huidige convenant met 10 jaar verlengd. 
Animatiefilm

Op 22 april heeft de Stuurgroep een mooie animatiefilm over Grondwaterbeheer het Gooi vrijgegeven.
Veel kijkplezier! 
GBG animatiefilm

Nieuwsverhaal op NHnieuws
Op NHnieuws legt Aafke van Nierop, omgevingsmanager van de provincie, uit hoe de samenwerking van Grondwaterbeheer het Gooi werkt en hoe het grondwater nauwkeuring wordt gemonitord. 
Provincie en Gooise Meren sluiten overeenkomst over verontreinigd grondwater
De provincie Noord-Holland neemt de verantwoordelijkheid en het beheer over van 4 grondwaterverontreinigingen in Gooise Meren. Lees hier het volledige nieuwsbericht van de provincie.
 
Werkbezoek partners boorlocatie
Midden in bossen zijn twee boringen gezet voor het monitoren van grondwater. 
Partners van grondwaterbeheer het Gooi kregen uitleg van de boormeester en provincie.

 
Aanpak spoedlocaties verloopt voorspoedig
Doel van de aanpak van de spoedlocaties is in zicht. Hier leest u meer over de voortgang van de aanpak van de risicovolle vervuilde bodems.
Informatieblad GBG verschenen
Gedeputeerde Adnan Tekin van de provincie Noord-Holland: “Ik ben trots op het convenant Gebiedsgericht Grondwater Beheer ’t Gooi, omdat het uniek is in Nederland. Nergens anders vindt er in zo’n omvangrijk gebied beheer van verontreinigd grondwater plaats en dat in een gezamenlijke aanpak.”
Provincie Noord-Holland en Hilversum sluiten Package deal over verontreinigd grondwater
De provincie Noord-Holland neemt de verantwoordelijkheid en het beheer over van meerdere verontreinigingen van het grondwater in Hilversum.De gemeente Hilversum betaalt hiervoor een bedrag van totaal € 1,2 miljoen. De provincie draagt zelf bijna 2 ton bij aan de beheerkosten. De verontreinigingen komen van industriële activiteiten in het verleden.
 
Vitens uit zorgen over drinkwaterbelang onder de Omgevingswet
Meer lokale afwegingsruimte. Het is één van de voordelen die de invoering van de Omgevingswet voor gemeenten biedt. Maar wat de één meer ruimte geeft, kan voor de ander juist bedreigend werken. Drinkwaterbedrijf Vitens maakt zich zorgen over het drinkwaterbelang, nu de Omgevingswet nadert.

 
Nieuw initiatief gebiedsgericht werken: Defensie-eiland in Woerden

Het staat hoog op de agenda in Woerden; een gebiedsgerichte aanpak bij de ontwikkeling van het voormalige Defensie-eiland in het centrum van de stad. Met deze integrale aanpak van sanering en herinrichting van het gebied zet de gemeente in op meerdere vliegen in één klap. Dat vraagt allereerst om een goede verkenning van rollen, taken en verantwoordelijkheden. Vervolgstappen worden nu gezet in nauwe samenwerking met onder meer het UP en de provincie.

Burgemeester Laren stapt op
Geëmotioneerd onderbrak burgemeester Elbert Roest (D66) woensdagavond de raadsvergadering van Laren. Hij had het bericht ontvangen dat hij door de gemeenteraad van Bloemendaal wordt voorgedragen voor het burgemeesterschap.

 
Bodemsanering is een proces van lange adem
Op een aantal plekken in Noord-Holland is de bodem zo vervuild dat deze gesaneerd moet worden. Volgens de wet moet de veroorzaker of de eigenaar van de vervuilde grond de kosten van de sanering betalen. Als dat niet
mogelijk is, komt de provincie in beeld.
Goed bezochte presentatie
Op 29 november 2016 heeft GBG een bijdrage geleverd aan het landelijke congres Bodembreed.
Presentatie Bodembreed
Op 29 november 2016 neemt GBG deel aan Bodembreed.
Boorbijeenkomst
Boorbedrijf van der Lienden liet op 23 september een demonstratie zien van hun boorkunsten. De genodigden konden volgen hoe een diepe boring in de ondergrond wordt geplaatst.
Locaties boringen in KLIC
Bij het doen van KLIC-meldingen zijn boringen van GBG zichtbaar.
Boringen openbaar
Via Dinoloket zijn de boorprofielen van het meetnet beschikbaar.
Meetnet gereed
De kwaliteit van grondwater in het Gooi is sinds 2016 scherper in beeld.
Monitoring en beheer afkoop
Sinds september 2015 is de diepe pluim onder de Crailoseweg te Hilversum ondergebracht bij GBG. De bron van de pluim is nog niet weggenomen en wordt nu gesaneerd. SBNS heeft opdracht gegeven aan NTP Milieu om de bron te saneren. Zij werken samen met ISCO3 om de sanering mogelijk te maken.
Website mobiel beschikbaar
Vanaf heden is de webstie ook voor smartfone en tablet optimaal te gebruiken.
Afkoop getekend
Provincie en SBNS tekenen afkoopovereenkomst Crailo op 8 september.
Gebiedsplan vastgesteld
Op dinsdag 18 augustus 2015 hebben Gedeputeerde Staten het gebiedsbeheerplan het Gooi definitief vastgesteld.
Aanleg meetnet grondwater
Gedeputeerde Tjeerd Talsma van de provincie heeft dinsdag 17 maart startsein gegeven voor het plaatsen van boringen in het Gooi ter bescherming van het grondwater.
Ontwerpbesluit GS
Op 3 maart 2015 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland het ontwerp Gebiedsbeheerplan het Gooi vastgesteld. Onderliggende stukken kunt u hier downloaden.
Gebiedsgericht Saneren
Succesvolle aanpak grondwatervervuiling het Gooi en Etten-Leur.

Lees verder »
Mijlpaal
Mijlpaal regio Het Gooi met tekenen Convenant Grondwaterbeheer.
Nieuwsbericht 12-12-2013
Voorkomen van drinkwatervervuiling: eerst de peen, dan de zweep.
Persbericht 11-11-13
Gooise bedrijven kunnen vervuiling grondwater afkopen
Persbericht 31-10-2013
Start aanpak grondwaterverontreiniging Gooi.
Instemming!
Op 3 oktober 2013 heeft de Stuurgroep ingestemd met het Gebiedsbeheerplan het Gooi.
Opening
Opening distributiepompstation Laarderhoogt. PWN houdt relatiedag.

Relevante informatie

Bekijk ook andere pagina's en artikelen die gerelateerd zijn aan .