• Samen zorgen voor goede waterkwaliteit in het Gooi

Verbeteren

Een belangrijke doelstelling van Grondwaterbeheer het Gooi is het verbeteren van de diepe grondwaterkwaliteit. Dit kan door te zorgen dat probleemhebbers van een bodemverontreiniging hun problematiek aanpakken. Daarnaast zal de kwaliteit van het diepe grondwater ook verbeteren door ondiepe verontreinigingen, tot grofweg vijf meter diepte, weg te nemen.
 

Doordat de instroom van ongewenste stoffen naar het diepe grondwater wordt beperkt, kunnen natuurlijke afbraakprocessen in de bodem optreden. Hierdoor zal het grondwater in de loop van de tijd schoner worden. Wanneer uit monitoring blijkt dat de verbetering uitblijft, zijn maatregelen nodig. Deze maatregelen zijn afhankelijk van de situatie, waardoor een aanpak op maat nodig is.