• Samen zorgen voor goede waterkwaliteit in het Gooi

Persbericht 11-11-13

Gooise bedrijven kunnen vervuiling grondwater afkopen

Bedrijven die in het Gooi in het verleden het grondwater hebben vervuild, kunnen de verantwoordelijkheid hiervoor sinds kort afkopen. De provincie Noord-Holland zal het geld gebruiken om de vervuiling te monitoren en te beheren. Bedrijven die niet willen betalen zullen gedwongen worden om de verontreiniging zelf te saneren.

Oude verontreiniging
In het Gooi komen relatief veel oude verontreinigingen van het diepe grondwater voor. Deze zijn vaak veroorzaakt in de jaren dat er nog niet zo streng werd gelet op weglekkende stoffen in de werkplaatsen van bijvoorbeeld stomerijen of metaalbewerkingbedrijven. In de kleigrond elders in de provincie is de verontreiniging inmiddels vaak gesaneerd, maar op de zandgronden rond Hilversum is schoonmaken veel lastiger.

Gedogen ten einde
Reden voor de zeven gemeenten in het gebied om samen met drinkwaterbedrijven waterschap en provincie de Stuurgroep Grondwaterbeheer het Gooi in te stellen. Deze heeft nu een gebiedsplan opgesteld, waarmee een wettelijk kader is geschapen voor de aanpak van de vervuiling. De gedoogsituatie die in afwachting van het gebiedsplan was ontstaan komt daarmee ten einde, aldus Hans Middendorp, secretaris van de stuurgroep.

Sores afkopen of opruimen
Een van de belangrijkste middelen is het aanspreken van het vervuilende bedrijf. ‘We hebben rond de 100 bedrijven op het oog. Deze krijgen de keuze om alle sores in een keer af te kopen, of om zelf te saneren. Dat betekent dure peilbuizen slaan om de verontreiniging in de gaten te houden en zo nodig onschadelijk te maken.

Vervuiler betaalt alsnog
Middendorp: ‘Het is voor iedereen goedkoper om dat monitoren collectief te doen. Daarom zal de provincie langs de noordkant van Hilversum een rij buizen slaan. Deze kosten rond de 40.000 euro per stuk, het geld komt van de bedrijven of hun rechtmatige opvolgers. Het is niet meer dan redelijk dat de vervuiler alsnog betaalt’.

Een eeuw ongevaarlijk
Overigens is de vervuiling niet direct gevaarlijk voor mens of dier. Het gaat om diep grondwater dat zich hooguit met een stroomsnelheid van 100 meter per jaar verplaatst. Het zal normaal gesproken nog een eeuw duren voordat het aan de oppervlakte komt of zich met drinkwater mengt. ‘Toch is het zaak de boel in de gaten te houden. We willen kijken waar de vervuiling zich bevindt, als het onderweg is naar ons drinkwater moeten we weten dat het eraan komt’, aldus Middendorp.

Dit bericht is integraal overgenomen van de website van Binnenlands Bestuur, rubriek Ruimte en Milieu.