• Samen zorgen voor goede waterkwaliteit in het Gooi

Mijlpaal

Mijlpaal regio Het Gooi met tekenen Convenant Grondwaterbeheer.

Bussum, 5 maart 2014 - Een heuglijke dag voor het Gooi. Eindelijk een goede aanpak voor het slepende probleem van historische grondwaterverontreinigingen. Allerlei verontreinigde stoffen zijn vroeger diep in het zand van het Gooi weggezakt, en individueel saneren is meestal niet uitvoerbaar. Met het nieuwe beleid wordt de nadruk verschoven van saneren naar beschermen van kwetsbare objecten, zoals de drinkwaterwinningen in het Gooi.

Voor de goede orde, het opruimen van vervuilde locaties blijft gewoon verplicht en dat gaan we nu ook heel systematisch opvolgen. Maar nu hebben we ook een sluitende aanpak hoe om te gaan met de vervuilingen die in het diepe grondwater terecht zijn gekomen’, zegt Hans Middendorp, secretaris van de Stuurgroep Grondwaterbeheer Het Gooi.

Die sluitende aanpak bestaat uit een ring van peilbuizen om gebieden waar veel verontreinigde locaties liggen. Die peilbuizen gaan tot 100 meter diep. Als een vervuilende stof deze ring van peilbuizen bereikt, worden er extra maatregelen getroffen zodat vervuilde stoffen niet in de drinkwaterwinning terecht komen. Deze gemeenschappelijke aanpak is natuurlijk veel goedkoper dan om elke vervuilde locatie apart een ring van peilbuizen te plaatsen.

De kosten van de gemeenschappelijke peilbuizen worden betaald uit financiële bijdrage van de eigenaren van locaties die de grondwaterverontreiniging hebben veroorzaakt. ‘In ruil voor hun bijdrage neemt dan de provincie hun wettelijke aansprakelijkheid over’, zegt Middendorp, ‘zodat ondernemers weer verder kunnen met ondernemen en de bodem voor bijvoorbeeld Warmte-Koude Opslag (WKO) kan worden gebruikt’.

Vertegenwoordigers Gooise gemeenten

Met hun handtekening in het gewestkantoor in Bussum hebben vertegenwoordigers van alle Gooise gemeenten, van drinkwaterbedrijven Vitens en PWN, van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, de provincie Noord-Holland en het ministerie van Infrastructuur en Milieu het oude Masterplan sanering grondwater Het Gooi afgesloten en het nieuwe Convenant Gebiedsgericht Grondwaterbeheer Het Gooi geactualiseerd. Dit was nodig vanwege veranderingen in de Wet bodembescherming in 2012.

Hier vindt u een link naar het geactualiseerde, ondertekende convenant.

De link naar de foto's van de ondertekeing vindt u hier.