• Samen zorgen voor goede waterkwaliteit in het Gooi

Ontwerpbesluit GS

Op 3 maart 2015 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland het ontwerp Gebiedsbeheerplan het Gooi vastgesteld. Onderliggende stukken kunt u hier downloaden.

Ter informatie kunt u de volgende bestanden hier downloaden: