• Samen zorgen voor goede waterkwaliteit in het Gooi

Persbericht 31-10-2013

Start aanpak grondwaterverontreiniging Gooi.

In het Gooi zijn in het verleden verontreinigingen diep in het grondwater doorgedrongen en met elkaar vermengd geraakt. Een individuele sanering is vaak niet mogelijk. De bestuurders van het Gooi hebben nu een gezamenlijke aanpak afgesproken om het verontreinigde grondwater te beheren. Dit beschermt dan ook de drinkwaterputten in het Gooi en de natte natuurgebieden, zoals het Naardermeer.

Begin oktober is het grondwatergebiedsplan ‘Grondwaterbeheer het Gooi’ vastgesteld, waarin gebruik wordt gemaakt van de nieuwe mogelijkheid in de Wet Bodem Bescherming (Wbb) om diepe grondwaterverontreinigingen gezamenlijk te monitoren en te beheren.

Dit ‘grondwater-gebiedsplan’ is een mijlpaal in het Gooi en één van de eerste plannen in Nederland. Gedeputeerde Talsma en de overige bestuurders zijn blij met de voortgang:
“Nu duidelijk is waar de verontreinigingen zich bevinden en we een gezamenlijke aanpak hebben vastgesteld, kunnen we echt aan de slag. We bieden eigenaren een goed alternatief voor dure sanering op eigen kosten en we zorgen er tegelijkertijd voor dat de verontreinigingen van het diepe grondwater geen risico’s meer opleveren.”

Eigenaren verantwoordelijkheid
Eigenaren en/of veroorzakers van de verontreiniging zijn verantwoordelijk voor het saneren. Nu hebben zij de keuze om de verontreiniging op eigen kosten aan te pakken - zoals de wet voorschrijft - of om mee te doen met een gebiedsgerichte aanpak op basis van een financiële bijdrage aan de voorziening (een soort fonds) grondwaterbeheer het Gooi. Uit deze voorziening worden bijvoorbeeld de peilbuizen voor de gezamenlijke monitoring betaald en worden waar nodig extra maatregelen getroffen om drinkwaterputten te beschermen. In de meeste gevallen is voor verantwoordelijke eigenaren duurder om zelf een sanering uit te voeren dan mee te doen aan de gezamenlijke aanpak.

Honderd locaties
In het verleden waren er in het Gooi veel chemische wasserijen en metaalbewerkende bedrijven, die hun sporen hebben nagelaten in de bodem. Op veel locaties is inmiddels de bron van de verontreiniging verwijderd en de bodem gesaneerd, maar het diepere grondwater is nog wel verontreinigd. In het grondwatergebiedsplan zijn alle grondwaterverontreinigingen in het Gooi in kaart gebracht. Het betreft circa honderd locaties waar het grondwater is verontreinigd, variërend van 5 tot 200 m diepte, die zich langzaam via het grondwater verspreiden. Berekeningen hebben aangetoond dat deze grondwaterverontreinigingen pas over honderd jaar of later aan de oppervlakte komen. Er is dus geen direct gevaar voor de volksgezondheid, maar de partijen willen de verontreinigen wel in de gaten blijven houden. Daarom worden deze grondwaterstromen nu vanuit de gezamenlijke aanpak gemonitord en worden waar nodig maatregelen getroffen.

Heeft u vragen of opmerkingen, neemt u dan via deze link contact op met de Uitvoeringsorganisatie.

Dit bericht is integraal overgenomen van de rubriek nieuwsberichten van de website van de Provincie Noord-Holland.

Het nieuws is opgepakt door de dichtbijredactie (Gooi en Eembode), lees hier het hele bericht.