• Samen zorgen voor goede waterkwaliteit in het Gooi

Gebiedsplan vastgesteld

Op dinsdag 18 augustus 2015 hebben Gedeputeerde Staten het gebiedsbeheerplan het Gooi definitief vastgesteld.

Het gebiedsbeheerplan en alle bijbehorende stukken kunnen vanaf 28 augustus 2015 tot 9 oktober 2015 worden ingezien op onze website www.noord-holland.nl. Bij de diverse partnergemeenten liggen een papieren versies van het plan ter inzage.

Beroep

Na de terinzagelegging hebben gedeputeerde Staten van Noord-Holland een besluit genomen waarin zij het gebiedsbeheerplan defintief hebben vastgesteld. Hierbij rekening houdend met de ingekomen zienswijze. Tegen het definitieve besluit kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Voorwaarde is dan wel dat de belanghebbende tijdens de terinzagelegging zijn/haar zienswijze naar voren heeft gebracht. Heeft hij/zij dit niet gedaan, dan moet worden aangetoond dat dit hem/haar in redelijkheid niet te verwijten valt.

De onderstaande links verwijzen naar het besluit en de advertentie van het besluit dat terinzage ligt bij de diverse overheden.

Besluit

Advertentie besluit