• Samen zorgen voor goede waterkwaliteit in het Gooi

Afkoop getekend

Provincie en SBNS tekenen afkoopovereenkomst Crailo op 8 september.

Provincie Noord-Holland neemt verantwoordelijkheid over voor verontreiniging in Hilversum

’Provincie en SBNS tekenen afkoopovereenkomst'

De provincie Noord-Holland en SBNS (Stichting bodemsanering NS) hebben een afkoopovereenkomst getekend over de verantwoordelijkheid voor de grondwaterverontreiniging op de locatie Nieuwe Crailoseweg 8 te Hilversum.
 
De provincie neemt hiermee de verantwoordelijkheid voor de verontreinigingin het diepe grondwater over van de SBNS. De SBNS betaalt hiervoor een bedrag van €1.065.000,-. NS was vanuit de rol van grondeigenaar van de locatie medeondertekenaar van de overeenkomst.

De SBNS coördineert jaarlijks vele saneringen en bodemonderzoeken op gronden van NS en ProRail. SBNS saneert zelf de bron op de Crailoseweg en neemt alle kosten (ca. 3 mln euro) hiervan voor haar rekening. De verontreiniging van het  diepe grondwater wordt vanaf nu beheerd en gemonitord door de provincie, vanuit haar verantwoordelijkheid als gebiedsbeheerder.

Indien nodig worden aanvullende saneringsmaatregelen genomen om risico’s voor menselijke gezondheid en of milieu te voorkomen.

Zie hier het uigebreide nieuwsbericht op de site van de provincie Noord-Holland.