• Samen zorgen voor goede waterkwaliteit in het Gooi

Monitoring en beheer afkoop

Sinds september 2015 is de diepe pluim onder de Crailoseweg te Hilversum ondergebracht bij GBG. De bron van de pluim is nog niet weggenomen en wordt nu gesaneerd. SBNS heeft opdracht gegeven aan NTP Milieu om de bron te saneren. Zij werken samen met ISCO3 om de sanering mogelijk te maken.

Geschiedenis

In het begin van de 20ste eeuw werd op de locatie zand gewonnen (zanderij) en was er een installatie voor houtverduurzaming aanwezig. Daar werden bielzen geïmpregneerd met creosoot (ook wel teerolie genoemd, een soort carbolineum). De bielzen werden daarvoor in een drukvat geplaatst; dat vat werd vacuüm gezogen waarna de creosoot in het vat gepompt werd. Het spul drong diep in de bielzen die zo langer houdbaar werden. Vervolgens werden de bielzen buiten opgestapeld om uit te druipen (stapelplaats).

Het creosoteren gebeurde tussen 1919 en 1937. Het gebruik als stapelplaats heeft geduurd tot begin jaren zestig. Beide processen hebben geleid tot een grote bodemverontreiniging van ca. 10.000 m2 (1 voetbalveld) tot 50 meter diepte.


Relevante informatie

Bekijk ook andere pagina's en artikelen die gerelateerd zijn aan Monitoring en beheer afkoop.

Sanering

Het volledig saneren van de verontreiniging is bijna niet mogelijk. Daarom wordt de bron zoveel mogelijk gesaneerd en is de diepe verontreiniging ondergebracht bij Grondwaterbeheer het Gooi.

 Om te voorkomen dat de bron verder verspreidt, wordt de bodem in-situ gesaneerd door middel van perozone® (ozon en peroxide) injectie in combinatie met meerfasenextractie. Het opgepompte vervuilde water wordt zoveel mogelijk op locatie gezuiverd.

De doelstelling van de sanering is dat de hoeveelheid naftaleen in het opgepompte grondwater 85% lager moet zijn, dan gemeten tijdens de nulsituatie. Als dit behaald is en bevestigd wordt kan de sanering beëindigd worden. De verwachting is dat de doelstelling eind 2016 behaald wordt.

Bronnen: NTP Milieu en Bodemsignaal SBNS (November 2015)