• Samen zorgen voor goede waterkwaliteit in het Gooi

Meetnet gereed

De kwaliteit van grondwater in het Gooi is sinds 2016 scherper in beeld.

Om de natuur, het zwemwater en het drinkwater te beschermen, houdt de provincie de kwaliteit van het grondwater in het Gooi nauwlettend in de gaten. Een van de maatregelen is een nieuw regionaal meetnet van ruim 92 meetpunten, waarmee tot zo’n 180 meter diepte in de grond verontreinigingen vroegtijdig gesignaleerd en aangepakt kunnen worden. Met de plaatsing van de laatste peilbuis is dit nieuwe ‘gebiedsmeetnet’ klaar voor gebruik.

Waar voorheen op individuele locaties grondwatermonsters werden genomen, wordt dit nu op meerdere vaste locaties in de natuur en het stedelijk gebied in samenhang gemeten. Deze maatregel komt voort uit het grondwatergebiedsplan ‘Grondwaterbeheer het Gooi’. Hierin zijn afspraken opgenomen om verontreinigde grondwater te beheren.

Oorzaken

In het verleden waren er in het Gooi veel chemische wasserijen en metaalbewerkende bedrijven, die hun sporen hebben nagelaten in de bodem. Op veel locaties is inmiddels de bron van de verontreiniging verwijderd en de bodem gesaneerd, maar het diepere grondwater is nog wel verontreinigd . In het grondwatergebiedsplan zijn alle grondwaterverontreinigingen in het Gooi in kaart gebracht en zijn er al grote stappen gemaakt om de verontreinigingen te beheren. Er is geen direct gevaar voor de volksgezondheid, maar de partijen willen de verontreinigen wel in de gaten blijven houden.

Grondwaterbeheer ‘t Gooi is een samenwerkingsverband tussen de drinkwaterbedrijven Vitens en PWN, het Waterschap Amstel Gooi en Vecht, de gemeenten Blaricum, Hilversum, Huizen, Gooise Meren, Laren en Wijdemeren, het ministerie Infrastructuur en Milieu en de provincie Noord-Holland.


Meer informatie

Met vragen kan contact opgenomen worden met het provinciale Servicepunt, 0800- 0200600 (gratis) of door een e-mail te sturen naar servicepunt@noord-holland.nl. Meer informatie is ook te vinden op www.gwbeheergooi.nl.

Dit nieuwsbericht is afkomstig van de provinciale website. Voor het originele bericht gepubliceerd op 15 maart 2016 klik hier.

Ook in de Gooi en Eembode is een nieuwsbericht geplaatst over het meetnet. Klik hier voor een link naar de digitale versie van de krant. Op pagina 9 staat het bericht.