• Samen zorgen voor goede waterkwaliteit in het Gooi

Locaties boringen in KLIC

Bij het doen van KLIC-meldingen zijn boringen van GBG zichtbaar.

Om te voorkomen dat de kostbare boringen van het meetnet, soms tot wel 180 meter diepte, verloren gaan of beschadigd raken bij graafwerkzaamheden zijn deze aangemeld bij het Kadaster. Als iemand wil graven is hij verplicht een zogenaamde KLIC-melding te doen bij het Kadaster. De melder krijgt als hij in de omgeving van een boring wil graven een bericht dat er boringen van het GBG aanwezig zijn en hoe hiermee omgegaan moet worden.