• Samen zorgen voor goede waterkwaliteit in het Gooi

Goed bezochte presentatie

Op 29 november 2016 heeft GBG een bijdrage geleverd aan het landelijke congres Bodembreed.

De provincie Noord-Holland heeft in een goedbezochte bijeenkomst de praktijkervaringen met het Gebiedsgericht Grondwaterbeheer het Gooi gepresenteerd, waarbij de samenwerking tussen overheid en bedrijven centraal stond. De vraag was of de overwegingen van bedrijven en de lessen voor marktbenadering door de overheid ook na invoering van de Omgevingswet nog relevant zijn. Daarnaast heeft advocatenkantoor Norton Rose Fulbright een presentatie gegeven over de motieven voor deelname van bedrijven aan een gebiedsgerichte aanpak.
De sessie werd geleid door de procesmanager van GBG.

Links naar de presentaties:
Presentatie: Ervaringen met Gebiedsgericht grondwaterbeheer het Gooi door de provincie Noord-holland
Presentatie: Afwegingskader deelname bedrijven aan GGB door Norton Rose Fulbright
 


Relevante informatie

Bekijk ook andere pagina's en artikelen die gerelateerd zijn aan Goed bezochte presentatie.