• Samen zorgen voor goede waterkwaliteit in het Gooi

Bodemsanering is een proces van lange adem

Op een aantal plekken in Noord-Holland is de bodem zo vervuild dat deze gesaneerd moet worden. Volgens de wet moet de veroorzaker of de eigenaar van de vervuilde grond de kosten van de sanering betalen. Als dat niet
mogelijk is, komt de provincie in beeld.

Een toelichting op de aanpak van spoedlocatie door provincie Noord-Holland en twee voorbeelden uit de praktijk.
Lees verder


Relevante informatie

Bekijk ook andere pagina's en artikelen die gerelateerd zijn aan Bodemsanering is een proces van lange adem.