• Samen zorgen voor goede waterkwaliteit in het Gooi

Nieuw initiatief gebiedsgericht werken: Defensie-eiland in Woerden

Het staat hoog op de agenda in Woerden; een gebiedsgerichte aanpak bij de ontwikkeling van het voormalige Defensie-eiland in het centrum van de stad. Met deze integrale aanpak van sanering en herinrichting van het gebied zet de gemeente in op meerdere vliegen in één klap. Dat vraagt allereerst om een goede verkenning van rollen, taken en verantwoordelijkheden. Vervolgstappen worden nu gezet in nauwe samenwerking met onder meer het UP en de provincie.


Lees verder

Bron: website Bodem+, 2017.