• Samen zorgen voor goede waterkwaliteit in het Gooi

Provincie Noord-Holland en Hilversum sluiten Package deal over verontreinigd grondwater

De provincie Noord-Holland neemt de verantwoordelijkheid en het beheer over van meerdere verontreinigingen van het grondwater in Hilversum.De gemeente Hilversum betaalt hiervoor een bedrag van totaal € 1,2 miljoen. De provincie draagt zelf bijna 2 ton bij aan de beheerkosten. De verontreinigingen komen van industriële activiteiten in het verleden.
 

Gedeputeerde Adnan Tekin : “Met deze afkoop kunnen we met onze opgedane kennis en ervaring nieuwe locaties in het Gooi beheren. Ik ben trots op dit convenant omdat het uniek is in Nederland. Nergens anders vindt er in zo’n omvangrijk gebied gebiedsgericht beheer plaats van vervuild grondwater en ik hoop dat er snel andere gebieden in het Gooi volgen.”
 
Wethouder Nicolien van Vroonhoven: “Ik ben ontzettend blij dat ik, voor mijn vertrek naar Australië, de afkoop van de grondwaterverontreiniging in Hilversum met de provincie af heb kunnen ronden. Met deze overeenkomst dragen we, voor de vervuilde plekken waar wij als gemeente verantwoordelijk voor zijn, bij aan een soort verzekeringspotje dat de provincie beheert. Als er in de toekomst problemen ontstaan bij die vervuiling dan worden die op provinciaalniveau opgepakt. Het zou mooi zijn als ook andere instanties en bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen en bijdragen.” 


Fotografie: Margôt Brakel


De provincie Noord-Holland en de gemeente Hilversum hebben vanmiddag een package deal getekend waarin de afspraken over afkoop van meerdere grondwaterverontreinigingen zijn opgenomen. De afkoop houdt in dat de gemeente een bedrag betaalt in ruil waarvoor de provincie de publiekrechtelijke en de privaatrechtelijke verantwoordelijkheid voor het verontreinigde grondwater overneemt. Indien nodig worden aanvullende saneringsmaatregelen genomen om risico’s voor de gezondheid en of milieu te voorkomen. 
 
De provincie Noord-Holland, waterleidingbedrijven, het waterschap en de gemeenten in de regio het Gooi werken samen aan een efficiënte aanpak van de grondwaterverontreiniging. Daarbij worden vervuilde gronden niet individueel aangepakt, maar is gekozen voor een efficiëntere gebiedsgerichte aanpak. De provincie voert deze uit. In 2011 hebben provincie, waterleidingbedrijven, en het hoogheemraadschap AGV en gemeenten hiervoor een Convenant Gebiedsgericht Grondwater Beheer in het Gooi gesloten.

Bron: www.noord-holland.nl


Relevante informatie

Bekijk ook andere pagina's en artikelen die gerelateerd zijn aan Provincie Noord-Holland en Hilversum sluiten Package deal over verontreinigd grondwater .