• Samen zorgen voor goede waterkwaliteit in het Gooi

Succesvol beheer gaat komende 10 jaar door

In ‘t Gooi wordt al sinds 2011 gewerkt aan de aanpak en het beheer van grootschalige grondwaterverontreinigingen die zich diep onder de grond kunnen verspreiden. Om het beheer ook in de toekomst goed te regelen is het huidige convenant met 10 jaar verlengd. 

Het convenant is een samenwerking tussen 6 gemeenten, 2 drinkwaterbedrijven, een waterschap en de provincie. Deze partijen werken al 10 jaar samen in het bestaande convenant en hebben (financieel) bijgedragen om langdurige uitvoering mogelijk te maken in het gebiedsgericht grondwaterbeheer. Inmiddels is er voldoende budget opgebouwd door bijdragen van de samenwerkende partijen en afkoopbijdragen van eigenaren van verontreinigde locaties om het beheer 30 jaar lang uit te kunnen voeren.

Voor het volledige persbericht, lees hier verder. 

 Relevante informatie

Bekijk ook andere pagina's en artikelen die gerelateerd zijn aan Succesvol beheer gaat komende 10 jaar door.