• Samen zorgen voor goede waterkwaliteit in het Gooi

Feestelijk moment voortzetting grondwaterbeheer het Gooi

De samenwerking van grondwaterbeheer het Gooi is voor de komende 10 jaar opnieuw vastgelegd in het convenant 2021 – 2030. Dit convenant is al op 9 december 2020 ondertekend, maar door corona was er geen gelegenheid dit feestelijke moment te vieren. Op 22 september jl. is dit alsnog gebeurd bij de monumentale watertoren van PWN te Laren.

De bestuurders ondertekenden gezamenlijk een bord met animatietekeningen van het GBG, gebaseerd op de eerder gemaakte animatiefilm.


Aanwezig (van links naar rechts): Jelle Hannema (Vitens), Sjakel van Wesemael (PWN), Jeroen Olthof (Provincie NH), Joost Boermans (gemeente Wijdemeren), Bert Rebel (gemeente Huizen), Gerard Knoop (gemeente Blaricum), Peter Smit (Waterschap AGV). Afwezig: Barbara Boudewijnse (gemeente Gooise Meren), Bart Heller (gemeente Hilversum), Ton Stam (gemeente Laren).

Het feestelijke moment is tevens aangegrepen om de bekrachtiging van een duurzame langjarige afkoop van het gebiedsbeheer bij Bodemzorg voor de komende 30 jaar te vieren. Deze organisatie gaf de afgelopen 10 jaar al uitvoering aan de uitvoering belangrijkste taken van het gebiedsbeheer op gebied van monitoring, afkoop van verontreinigde locaties, studies op verspreiding en maatregelen.

Het grondwaterbeheer is een gebiedsgerichte en kosteneffectieve aanpak van historische grond- en grondwaterverontreinigingen en zorgt voor de bescherming van kwetsbare functies zoals de drinkwaterwinning, natuurgebieden en zwemwater. De gebiedsgerichte aanpak is door de provincie Noord-Holland ontwikkelt  in samenwerking met de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren, drinkwaterbedrijven Vitens en PWN en het Waterschap AGV.


 


Relevante informatie

Bekijk ook andere pagina's en artikelen die gerelateerd zijn aan Feestelijk moment voortzetting grondwaterbeheer het Gooi.