• Samen zorgen voor goede waterkwaliteit in het Gooi

Complexe, omvangrijke verontreiniging Laarder Wasmeren opgenomen in grondwaterbeheer

Eind december 2022 heeft het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (Waternet) een financiële bijdrage geleverd aan het Grondwaterbeheer het Gooi, zodat één van de meest omvangrijke en complexe grondwaterverontreinigingen, de voormalige Laarder Wasmeren en Anna’s hoeve vijvers in Hilversum, nu is opgenomen in het gezamenlijk gebiedsgericht grondwaterbeheer.
 

De verontreiniging afkomstig van de Wasmeren is bijna 100 jaar geleden begonnen. De bronnen van de verontreiniging zijn door Waternet in mandaat van de provincie gesaneerd, met inzet van budget van het Rijk.
 
Door de sanering zijn de Wasmeren verdwenen, is er weer natuur teruggekomen in de vorm van heidegebied en zijn de Anna’s hoeve vijvers weer schoon. Doordat de bron is weggenomen en nu schoon regenwater in de bodem infiltreert neemt de omvang van de aanwezige grondwaterverontreiniging gaandeweg af. Binnen het Grondwaterbeheer het Gooi wordt deze grondwaterverontreiniging gebiedsgericht beheert, waarbij de drinkwaterwinningen en de natuurgebieden worden beschermd. 
 
Naast de bijdrage van het waterschap, heeft de provincie Noord-Holland in gelijke mate bijgedragen voor het beheer.
 
 


Relevante informatie

Bekijk ook andere pagina's en artikelen die gerelateerd zijn aan Complexe, omvangrijke verontreiniging Laarder Wasmeren opgenomen in grondwaterbeheer.